Ejendommen

Vores Fælleshus med plads til 50 personer.
Vores Fælleshus med plads til 50 personer.

Grundejerforeningen
står for vedligeholdelse af de store arealer omkring foreningen samt snerydning og saltning af stamvejen. Andelsboligforeningen er selvfølgelig medlem af grundejerforeningen.

Trafik
Trafik på stamvejen skal foregå med afpasset hastighed, vi er ældre og yngre mennesker, og ikke alle er lige hurtige til bens. Færdsel på stikvejene skal begrænses til det absolutte minimale f.eks. ved: flytning bortkørsel af affald ved pakning og udpakning af bil i forbindelse med ferie efter storindkøb.


Parkering
Al parkering skal foregå i foreningens afmærkede parkeringsbåse. Parkering i stræder og på stamvejen er ikke tilladt.
Langtidsparkering med campingvogne samt henstilling af trailere på ”Vængets” parkeringsområde er ikke tilladt.

Trailer
Foreningen er i besiddelse af en trailer, denne kan frit benyttes af alle beboer. Ved booking forud, noterer man i trailerbogen som hænger i fællesskuret sammen med nøglen til trailerlåsen.

Leg og boldspil
Al leg henvises til vores legeplads ved fælleshuset eller på legepladserne i de omkringliggende boligforeninger.
Al boldspil skal foregå på de grønne arealer syd for bebyggelsen.

Affald
Alt affald i Aarhus Kommune skal sorteres i:

  • glas, plast og metal
  • papir og småt pap
  • restaffald
Glas, plast og metal skal være fri for madrester mv. og i containeren tættest på garagerne.
Papir og småt pap skal klappes sammen og i papircontaineren i midten.
Restaffald skal i skraldeposer, og tillukkes inden deponering i affaldscontaineren.
Du kan læse mere om affaldssortering på: www.sorter-mer.nu
Skraldeøen skal vi alle være meget opmærksomme på at renholde af hensyn til eventuelle skadedyr.

Fællesområder
Alle arealer som ligger uden for eget skel er foreningens fællesarealer, parkeringspladser og græsarealer m.m. Disse arealer skal vedligeholdes af os alle i fællesskab, derfor vil du typisk blive tildelt et mindre afgrænset område som du derved har ansvaret for at passet.
Stikvejene op til de enkelte boliger vedligeholdes (fejning, snekastning, saltning m.m.) af andelshaverne i strædet i fællesskab.
I fællesskuret for enden af nr. 103 ned mod parkeringspladserne, er der diverse redskaber, en motorplæneklipper, en kantklipper m.m. som frit kan benyttes af alle.