Velkommen til ABF Vænget
Bestyrelsen vil gerne byde dig velkommen til AFB ”Vænget”.
Som beboer i et lille lokalsamfund, er man nødt til, at have nogle regler, at arbejde ud fra da vi selv er ansvarlig for vedligeholdelsesstandarden.
Tanken med foreningen er, at den skal leve i mange år og skal fremstå præsentabel.

Arrangementer
I ”ABF Vænget” afholdes der følgende arrangementer hvert år

  • Ordinær generalforsamling i april
  • Fælles arbejdslørdag i maj
  • Sommerfest i august
  • Budgetgeneralforsamling i december
Ud over de faste arrangementer som arrangeres af bestyrelsen bliver der ca. 1 gang om måneden arrangeret fællesspisning i fælleshuset, dette står beboerne selv for at arrangere.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 beboere som vælges på den årlige ordinære generalforsamling, som afholdes i april måned. Bestyrelsen mødes som udgangs hver 1. onsdag i måneden.
Nogle af bestyrelsens opgaver er blandt andet at

  • repræsenterer ”Vænget” udad til, samt føre forhandlinger med alle relevante myndigheder.
  • varetage alt salg af boliger i ”Vænget”
  • godkende eventuelle ønsker fra beboerne angående ændringer inde/ude.
  • føre tilsyn med området, tage stilling til eventuelt vedligeholdelsesarbejde og reparationer
  • indkalde til arbejdsweekend m.m.

Ændringer af boligerne
Ændringer af boligens indretning er ikke umiddelbart tilladt. Opsætning af udestuer, overdækkede terrasser eller en te-pavillon i haven kan heller ikke umiddelbart tillades. Intentionerne med andelsforeningen er, at forskelligheden i de enkelte boliger skal være minimal.
Derfor skal du altid sende en kort ansøgningen til bestyrelsen, med en beskrivelse af, hvad du ønsker at ændre eller bygge, sagen vil herefter blive behandlet i bestyrelsen.

Generelt
Som du kan se ud af de nævnte ting, er der ikke meget som man skal tilpasse sig i forhold til at bo i ”eget” hus.
Det er bestyrelsens ønske at alle beboere i ”Vænget” skal føle sig godt tilpas, have en positiv holdning til sin forening, samt være aktiv med hensyn til beskyttelse af vores fælles ydre værdier. Alle skal huske, at vores fællesudgifter er holdt på et absolut minimum. Derfor er det vigtigt at vi alle bidrager med hver vores hjælp til vedligeholdelsen.
Du kan altid trygt henvende dig til bestyrelsen, hvis der er noget I/du er i tvivl om, bestyrelsen vil til enhver tid være behjælpelig.